Frågan om den nutida konstmusiken

14 januari 2013 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Övrigt

Ledare Nutida Musik 1-2 2012 Vad är nutida konstmusik? Frågan har ställts sedan den dag termer som nutida musik, samtida musik, Contemporary Music, musiques contemporaines, Neue Musik, etcetera, introducerades för en musik som inte bara görs nu, utan är aktuell, angelägen. Nu har diskussionen tagit fart igen. Detta med anledning av ett föredrag som i somras […]

[Forts. →]

Tags: ········