Brian Eno fast i idolrollen

19 mars 2015 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Brian Eno: An Illustrated Talk & ljudinstallation 16 september/20 september – 3 oktober 2014, Moderna Museet och Fylkingen, Stockholm

[Forts. →]

Tags: ···

Bilden av framtiden drunknar i nostalgi

21 april 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Dansmaskiner – från Léger till Kraftwerk – 22 januari – 27 april 2014, Moderna Museet, Stockholm

[Forts. →]

Tags: ··