Nordiska Rådets musikpris 2011 till Mats Gustafsson

1 juni 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Den svenske saxofonisten Mats Gustafsson tilldelas årets musikpris på 350 000 danska kronor med motiveringen att han ”inte bara förnyar saxofonspelet, han återuppfinner det och skapar nya världar av musik mellan tonerna och bortom bruset”. Vidare heter det att Gustafsson har ”ett kompromisslöst uttryck, total närvaro, drabbande energi och stor lyhördhet mot sina medmusikanter”. Temat för […]

[Forts. →]

Tags: ···