Symboliska val – Kronoskvartetten och Patti Smith får Polarpriset

3 maj 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Artiklar, Debatt, Nyheter

Det har hänt något med Polarpriset de senaste åren. Från att mest handlat om att ge priset till de största namnen, de mest ikonografiska artisterna, med föreställningen om en väsensskillnad mellan populärmusik och klassisk, har priset kommit att hamna hos kanske inte fullt så stora i bemärkelsen kända artister, men som istället åtnjuter respekt, som […]

[Forts. →]

Tags: ····