Årets julklapp!

6 december 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Övrigt

Under december erbjuder Nutida Musik sina prenumeranter ett gratis exemplar av Rasmus Fleischers bok Det postdigitala manifestet om man skänker bort en prenumeration i julklapp! Det postdigitala manifestet av Rasmus Fleischer Ink Bokförlag ISBN: 947-9873-772 Upptäckandet av ny musik går idag oändligt mycket snabbare än före internet. Vi känner till mycket mer musik, fyller fickorna […]

[Forts. →]

Tags: ·

Nytt nummer av Nutida Musik ute!

8 september 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Nutida Musik # 2 2010: ”Handgjort” Mängden ny musik som har blivit tillgänglig genom nya kanaler har bidragit till att destabilisera konstmusikens hierarkiska struktur. I Nutida musiks nya nummer vill vi understryka nytänkandet i det samtida musiklivet, oavsett om det gäller plattformar eller att starta små kassettbolag.

[Forts. →]

Tags: ·················