Mer om konstvärldens hierarkier än om ljud

15 januari 2013 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Mer än ljud, 5 sep – 2 dec 2012, Bonniers Konsthall, Stockholm ”Vad är egentligen musik? Och vad gör den till något som är mer än ljud?” Smaka på den problemformuleringen från presstexten. Eller ta namnet på utställningen, Mer än ljud, lika pretentiöst som märkligt. För vad är det som är mer än ljud? Musik, tydligen, […]

[Forts. →]

Tags: ··········

Koll och noll koll på Cage

10 september 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

John Cage 100 – Fylkingen/Moderna Museet & Bonniers Konsthall/Drottningholms Slottsteater – 5 september 2012, Stockholm Inte mindre än två konserter gavs i Stockholm på årsdagen av John Cages födelse för 100 år sedan. För konstmusikaliska förhållanden har medieintresset, precis som också internationellt, varit exceptionellt. Det var därför intressant att notera hur det ena arrangemanget, Fylkingen […]

[Forts. →]

Tags: ·········